mnf2011s

Den 15 juni inträffar en total månförmörkelse. Det innebär att jordens skugga faller över månen och förmörkar den. Helt mörk blir den dock inte eftersom en del ljus från solen, framförallt det röda ljuset, bryts av jordatmosfären och svagt belyser månen även under den totala fasen. Det innebär att månen då får en djupröd färg.

En månförmörkelse inträffar samtidigt för alla som kan se den, till skillnad från en solförmörkelse. Enda kravet är att man befinner sig på den delen av jorden där månen kan ses då förmörkelsen inträffar. De delar av jorden som har dagtid kan alltså inte se den. Månförmörkelsen är inte särskilt lättobserverad då månen kommer att stå lågt över horisonten under hela förloppet. Den går upp förmörkad ungefär samtidigt som solen går ner, dvs himlen är då fortfarande ljus.  Mellan kl 22 och 23 är det möjligt att se den totalförmörkade månen i riktning sydöst, ca 5 grader över horisonten. Man behöver alltså i stort sett fri sikt mot horisonten för att kunna se något. Efter kl 23 pågår den partiella fasen till kl 1, då månen successivt rör sig ur jordens skugga. Figuren nedan visar skeendet. Notera att avstånden mellan solen, jorden och månen inte är skalenliga.

lunarecl

Följande figur och fakta kommer från Fred Espenak. Månen rör sig från väster till öster (dvs från höger till vänster) i förhållande till jordskuggan.

mnf2011

19.25   P1: Partiella fasen börjar

21.22   U2: Totala fasen börjar

23.03   U3: Totala fasen slutar

01.01   P4: Partiella fasen slutar

Då Tycho Brahe-observatoriet för tillfälligt är stängt för ombyggnad kan vi denna gång inte ta emot besökare. Men vi återkommer till hösten med nya arrangemang!