Vädret var på många platser bra, de flesta molnen skingrades i tid. Strax efter kl 23, blev det möjligt att se månkanten då den började komma fram ur jordens kärnskugga. Vid 01-tiden var hela förmörkelsen över. Ett flertal medlemmar observerade förloppet. Nedan några bilder från tre olika observatörer, Eva Dagnegård, Tora Greve och Kjell Westman.

multi

 

Följande animering, baserade på bilder fån ovanstående observatörer, ger en grov uppfattning om förloppet.

lunecl2

Se även Tora Greves egen sida om förmörkelsen.

Intervju i Radio Malmöhus.

Artikel i Sydsvenskan.