Evolutionär Ekologi vid Lunds universitet startar ett projekt där fåglars nattliga flyttmönster studeras bl a med hjälp av observationer av deras silhuetter mot månskivan. Amatörastronomer är inbjudna att medverka.