IMG 0822

Klubbkvällar har vi varannan onsdagskväll, udda veckor. Grillning och trevlig samvaro står på programmet. Senast användes teleskopen flitigt. Kjell Westman lärde ut hur man använder Meade-teleskopet och fjärrstyrningsteleskopet injusterades.

Ett tiotal personer kom till onsdagens klubbkväll. Jon Saalback skötte grillen. Det tittades på rymdfartsdokumentär från månlandningarnas tid. Efterhand som mörket föll kom teleskopen också igång. Joel Peterson Klevje och Olle Frykholm tränade under Kjell Westmans ledning för att ta certifikat på Meade-teleskopet.

teleskop2Samtidigt arbetade Peter Linde och Peter Larsson (via Skype) med att justera in den slutligen versionen av stativet. Håkan Barregård har tidigare lagt ner ett stort arbete på en tillgjutning, som placerar teleskopet på rätt höjd. Nu gällde det att polställa teleskopet, dvs göra teleskopets polaxel parallel med jordaxeln.

Detta görs genom successiva justeringar på ställskruvar, dels i sidled och dels i höjdled. Med stöd av teleskopets inbyggda mjukvara genomfördes proceduren på ett par timmar. Slutresultatet blev gott. Som test riktades teleskopet in mot ett antal objekt och varje gång hamnade objekten mitt i synfältet. En 100 sek exponering visade ingen tendens till fel i följningen.