Teleskopgruppens kurs under ledning av Arne L Ohlsson går vidare. På de två senaste träffarna avhandlades först teleskopmonteringar och därefter var det dags för en genomgång av variabla stjärnor och dubbelstjärnor, vilken gjordes av Erik Johansson (bilden).Femte träffen

Tysk ekvatoriell montering var temat för teleskop-gruppens femte träff vilken samlade 16 intresserade deltagare. Kvällen startade med observatorienyheter bl a om vår planerade nybyggnad, vattentornets belysning, nya visningsansvariga, bokningar, mm.

Därefter genomgicks och demonstrerades en teleskopmonterings olika delar. Allt ifrån stativet, som bör ge en stadig grund till monteringshuvudet, till reglage, motorer, datorstyrning, polsökare, fästplattor och skalringar.

Alt/Azimutalmonteringar presenterades också. Fördelar och nackdelar vägdes för att belysa vikten av att välja rätt montering efter behov. Astrofotografering kräver mer av en montering än bara visuella observationer. En tysk ekvatoriell montering sattes upp för demonstration. En grov polinställning visades och alla fick titta i en polsökare.
Sjätte träffen

Variabla stjärnor och dubbelstjärnor var kvällens tema som samlat 13 intresserade amatörastronomer. Träffen inleddes som brukligt med en kort information med observatorienyheter. Huvudnyheten var det senaste förslaget på vår planerade tillbyggnad, ritningar visades och diskuterades. Går det som vi vill sätts spaden i marken efter nyåret.

Erik Johansson var kvällens föredragshållare och började med att beskriva F W Argelanders klassificering av variabla stjärnor. Över 46000 stjärnor har hittats med modern teknik bara i Vintergatan. Verkliga variabla stjärnor växlar i ljusstyrka på grund av fysiska förändringar inuti stjärnan medan andra, som förmörkelsevariabler, varierar på grund av andra kroppar i bana kring dem. Vi fick höra hur man klassificerar olika typer av variabla stjärnor och exempel på olika stjärnor.

Erik berättade vidare om dubbelstjärnor som kan vara optiska och råkar ligga intill varandra sett från jorden, visuella stjärnor som är bundna till varandra eller icke visuella som är bundna till varandra men svåra att splitta med teleskop.

Mira hade varit ett givet objekt att titta på, men kvällen gav oss tyvärr inte tjänligt observationsväder. Men vi hoppas på bättre väder nästa gång som blir den 23 november och kommer att handla om teleskoptillbehör.

Arne L Ohlsson