Teleskopgruppen avslutade höstens verksamhet med sin åttonde träff, vilken ägnades åt galaxer av olika slag. Mikael Anderlund var kvällens föredragshållare. Han gav en orientering om gammablixtar, kvasarer och mycket annat.

Kvällen började som vanligt med observatorienytt. Nu har vi äntligen möjlighet att själva släcka vattentornsbelysningen vid våra observationer. En välkommen förbättring för vår verksamhet.

Mikael började bland avlägsna galaxer och talade om gammablixtar som är de mest kraftfulla händelserna i universum och inträffar när en mycket tung och het stjärna blir en supernova och kollapsar så att ett svart hål bildas i dess inre.
Galaxerna indelas efter form, färg och storlek med beteckningar efter den kände amerikanske astronomen Edwin Hubble. När man studerar galaxer är det bra att känna till hur galaxerna klassificeras då de är ljussvaga och svåra att se även i teleskop. Det viktigaste när man tittar på galaxer är en mörk observationsplats.

Vi fick en genomgång av aktiva galaxer som kvasarer, blazarer, radiogalaxer, Seyfertgalaxer och Starburstgalaxer samt en beskrivning av i vilka olika kataloger man kan hitta galaxer. En bra början är att leta i Messierkatalogen som innehåller 40 galaxer.

Galaxer kan uppträda i moln, hopar, grupper och andra associationer. Vår egen galax, Vintergatan ingår i den lokala galaxgruppen tillsammans med Andromedagalaxen och 38 nu kända andra galaxer.

Vår närmaste stora hop, som är Virgohopen, innehåller 2500 galaxer, ligger 65 miljoner ljusår bort och täcker mer än 40 grader av himlen.

Mikael gav tips på en del olika galaxer lämpliga att skåda hela året. Bästa tiden för galaxskådning är våren då vi kan finna många objekt.

Vi tackar Mikael för en trevlig presentation.

Kvällen avslutades med Lussefika och intressanta diskussioner om universum.

Till våren planeras fortsättning av träffarna med astrofotografering som tema, men till det återkommer vi på hemsidan.

Arne L Ohlsson