Den 17 januari drar vi åter igång med teleskopgruppen! Alla är varmt välkomna ut till vårt observatorium där vi kommer att hålla våra möten. Inga förkunskaper eller anmälan krävs.

Vi träffas någon gång i månaden för att diskutera olika astronomiska tema samt lär oss använda observatoriets och medlemmarnas egen utrustning. Om vädret tillåter så utför vi enkla men också mer avancerade observationer med observatoriets utrustning.

Vi kommer också på våra träffar, om intresse finns, hålla korta föredrag och diskussioner om olika tema kopplat till astronomi.

Vi kommer att ha fem möten under våren, alla tisdagar mellan 19:00-21:00. Datum för mötena är 17/1, 14/2, 13/3, 10/4 och 8/5.

Mikael Anderlund