Teleskopgruppens sjunde träff startades med observatorieaktuellt där det informerades om att byggprojekteringen fortskrider enligt planering, samt tydliggörande av våra larmrutiner för lokalerna. Huvudtemat för kvällen var teleskoptillbehör.

Vi började med att gå igenom olika okular, dess konstruktion och egenskaper samt med vilka avbildningsfel de ibland behäftas med. På samma sätt tittade vi närmare på guiderokular, Barlowlinser, diagonaler, fokalreducerare, adapterringar, sökare, fokuserare, kollimerare mm.


Filter är något man kan ha god nytta av i vår ljusförorenade värld. Därför orienterade vi oss i filterdjungeln för visuella observationer. Ljusföroreningsfilter, färgfilter, Wrattenklassificering och transmissionskurvor fängslade intresset en god stund.


Efter vår kaffepaus presenterade Jorge de Sousa Pires astronomiprogram för iPhone, Ipod och iPad. En hel del trevliga applikationer demonstrerades för oss, allt var astronomirelaterat och intressanta hjälpmedel för en amatörastronom.


Kvällen avslutades med att Håkan Barregård visade upp ett handhållet spektroskop. Detta fick vi testa på olika ljuskällor ute vid vårt observatorium. En intressant jämförelse hur olika ljuskällor påverkar en amatörastronom presenterade Håkan, där det tydligt framgick vilket ljus som är vår värsta fiende.

Nästa träff som avslutar höstserien kommer att hållas tisdagen den 7 december. Temat för sista kvällen blir galaxer.

Arne L Ohlsson