Vid visuella observationer räcker det att rikta in sej mot Polstjärnan, en så kallat grov polinställning, beroende på att stjärnans drift i okularet lätt kan korrigeras under observationen. Men eftersom Polstjärnan ligger på på ca 42 bågminuters avstånd från himmelspolen måste man rikta in sig noggrannare vid fotografering.

 Det finns olika sätt att gå till väga och vi tittade närmare på de tre vanliga metoderna för polinställning. De är fin polinställning av tysk ekvatoriell montering med polsökare, samt utan polsökare. Även driftmetoden gick vi igenom. En del knep som kommer från praktisk astronomi förmedlades under kvällen. Men öva, öva, öva det är det enda som gäller för att klara ut det hela när man är ute i fält med sitt teleskop. Inte helt enkelt när man ska göra allt detta i skymningstimmen. Alltså gäller det att veta var man har sina inställningsskruvar när man tvingas ner på knä för att se i sökaren.

Teleskopgruppens tredje träff, den 8 mars, handlade om "Astrofoto med DSLR kamera, utrustning och arbetsgång".

Kvällen startades med en genomgång av spegelreflexkamerans uppbyggnad, olika delar och strålgång. För att förstå digitaltekniken uppehöll vi oss vid hur sensorn fungerar och hur den registrerar ljuset.

Alla DSLR kameror är inte lämpliga för astrofotografering därför tittade vi på en del krav som måste vara uppfyllda innan man gör sitt kameraval. En del specifika hjälpmedel som enbart användes vid astrofotografering är bra att känna till och eventuellt satsa på.


Vid astrofotografering är det ytterst viktigt att välja rätt arbetsgång därför uppehöll vi oss en del kring metoden. Vidare kom vi in på flatbild samt fokuseringen som är den svåraste delen inom fotografering med DSLR kamera. Hartmannmasken är ett utmärkt hjälpmedel för att finfokusera, en del andra fokuseringsknep diskuterades också.

Givetvis gick vi igenom vad som påverkar bildens resultat vid olika inställningar, brus, skärpa färger etc... Härvid pratade vi en del om olika knep att komma runt förekommande bildfel samt olika objekts Kvällen avslutades med att vi genom Meade teleskopet tog våra första astrobilder i kursen, med lyckat resultat. Alla deltagare fick prova på att fokusera med Hartmannmask vilket var en aha-upplevelse. Vädret var klart med låg luftfuktighet vilket uppskattades av alla närvarande.

Många kursdeltagare hade sina egna kameror med sig och en del provade att själv ta bilder. Nästa träff blir den 22 mars och kommer att handla om guidning samt filter.

Hög närvaro på träffarna vittnar om stort intresse för amatörastronomin, glädjande!