Bildbehandling medför stora utmaningar och varierar tekniskt mellan olika himmelobjekt säger Niklas Henricsson, föreläsare på sammankomsten, som denna gång hölls på astronomiska institutionen i Lund.

Efter en överskådlig presentation gick vi igenom en handbok i bildbehandling med Photoshop för astrofotografer, som Niklas sammanställt för kvällen.

Saxat ur innehållet:

Astronomy Tools, Field of View/Synfältet, Filter och exponeringstider, Registax, Flatfield, Darkfield och Light frames samt CMOS vs. CCD, mm.

Kvällen avslutades med praktisk demonstration av programvaran då vi främst jobbade med kurvor och lager för att förbättra bilderna. Förvånande många detaljer av information man kunde sammanställa ur råbilden. Många hade egna datorer med sig som det jobbades flitigt på.

Arne L Ohlsson