Teleskopgruppens andra möte ägnades åt radioastronomi. Ingemar Lundström från astronomiska institutionen var inbjuden att berätta vad man kan göra med observatoriets radioteleskop.

Han gick igenom de möjligheter som finns till observationer. T ex är det möjligt att mäta upp vätets förekomst i vår egen galax, Vintergatan.

Solen borde vara ett annat lämpligt objekt att studera.

En livlig diskussion följde med många frågor och en del svar. Radioteleskopet behöver fortfarande en del tekniskt arbete innan det kan användas. Men stora framsteg har gjorts, icke minst genom Håkan Barregårds insatser.

 

På kvällen i övrigt gavs en del information, det diskuterades astronomi och den avslutades med lite observationer med Meadeteleskopet.