IMG 8574

Astrofotogruppen hade vårens sista möte  den 3 juni. Håkan Barregård demonstrerade uppkopplingen av den nya CCD-kameran och uppgraderingen av fjärrteleskopet diskuterades. Vi räknar nu med att inte bara kameran utan även teleskopmonteringen kommer att bytas ut.


Håkan har byggt en simulator som består av en lamplåda med skärm och ett omgjort (sågat) litet teleskop. Teleskopet sitter på ett stativ och med hjälp av adaptrar sätter man fast sin DSLR kamera. Uppställningen är så konstruerad att skalan på bilden ska likna den man får genom fototeleskopet som sitter på vårt Meadeteleskop.

Lamplådan har normala lampor kompletterade med  H-alfa LED:s  bakom locket (som fungerar som både lock och skärm). På skärmen finns en vacker färgbild av M42.

Tanken med arrangemanget är att kunna simulera hela processen kring astrofotografering, inomhus. Ett pedagogiskt arrangemang, således. På detta sätt kan man lära sig hela processen kring astrofotografering, inomhus och oberoende av vädret. Man kan exempelvis studera hur lång exponeringstid som kan behövas vid olika inställningar. På mötet visade Håkan hur vår nya SBIG CCD-kamera kan testas med simulatorn.