IMG 9503

 

Müllerhuset byggs om

Det s k Müllerhuset (uppkallat efter Svend-Åge Müller) har länge innehållit den gamla Latinrefraktorn som dock inte har använts på länge. Peter Larsson har ägnat några dagar under sommaren att tillsammans med sin pappa renovera huset och bygga om monteringen till en stabil betongpelare. På den har han monterat sin egen toppmoderna refraktor (se bild till höger).

plaDetta innebär en kraftigt förhöjd stabilitet och förbättrade möjligheter korrekt injustering. Förutom att han då själv kan göra bättre observationer så får också observatoriets aktiva medlemmar tillgång till det. Redan det allra första testet på Andromedagalaxen (se nedan) gav lovande resultat.pla2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjärrstyrningsteleskopet uppgraderas

IMG 9502Det västliga av de två större observationshusen är uppkallat efter Per-Åke Björklund, observatoriets grundare. I Björklundshuset installerades 1999 ett av Europas första amatörastronomiska fjärrstyrbara teleskop. Nu är det dags för en kraftig uppgradering av systemet. Under det senaste året har ansökningar gjorts för att skaffa de nödvändiga medlen. Dessa blev mycket framgångsrika och uppgraderingen är nu igång på allvar. I första hand byts CCD-kamera och teleskopmontering ut, dessutom moderniseras datorkraften och mjukvarorna som driver systemet. Teleskopet blir detsamma som tidigare, en Celestron 14 tums OTA.

I våras beställdes den nya CCD-kameran, valet föll på en SBIG STT-8300 och nu har det nya teleskopstativet beställts. Här föll valet på en 10 Micron GM 2000 HPS.

En fördel med denna montering är möjligheten till mycket snabba rörelser (t ex för att följa satelliter). En annan är absolutpositionering, vilket innebär att teleskopet inte enkelt riskerar att förlora sin orientering.

Till höger ser vi Håkan Barregård som snabbt och effektivt monterade ner den tidigare monteringen.