Gruppen samlades klockan 19 på kvällen på observatoriet. Skillnaden denna gång var en stjärnklar himmel som vi inte sett på länge. Temperaturen utomhus var strax under noll med svaga vindar och månen låg lågt till att börja med.


Den nya teleskopgruppen har haft sitt första möte.
Arne L Ohlsson och Mikael Anderlund var nöjda med starten. Läs deras programförklaring och schemat för kommande möten under våren. Följ utvecklingen under hemsidans flik "Amatörer - Teleskopgruppen".

Teleskopgruppen är tänkt för de som vill lära mer om våra observationsobjekt och lära känna våra instrument med den teori som ligger bakom tekniken samt tillämpa praktisk astronomi med hjälp av sällskapets utrustning på observatoriet i Oxie.

För att utöka antalet tillfälle till observationer kommer träffarna att förläggas till varje tisdag i månaden som ligger närmast dagen för nymåne. Dessutom använder vi även en tisdag där emellan. Sommaruppehåll juni juli.

Träffarna kommer att ledas av Arne L Ohlsson samt Mikael Anderlund.

Vid dåligt väder kommer träffarna att hållas inomhus. För att utnyttja deltagarnas gemensamma kunskapsresurs kommer gruppen drivas genom samtal deltagare emellan efter uppgjord planering.

 Ett spännande möte hölls på observatoriet den 7 februari. Arne L Ohlsson och Mikael Anderlund presenterade konkreta planer på en ny "teleskopgrupp" som har för avsikt att mera aktivt utnyttja observatoriets förnämliga instrument. En programförklaring gavs och ett upplägg presenterades för gruppens kommande möten under våren. Följ utvecklingen under hemsidans flik "Amatörer - Teleskopgruppen". PS. Kursen snart fullbokad! DS.
Initiativet för aktivare amatörastronomi har tagits emot med stort intresse av medlemmarna. Under våren hålles alltså en kurs i första hand om hanterandet av Meade-teleskopet. Antalet deltagare har av praktiska skäl maximerats till 15. Endast ett fåtal platser återstår. Kontakta kursledarna för information.

I steg 1 är målsättningen att lära känna Meade-teleskopet så man självständigt kan sköta detta på ett tillfredsställande sätt. För de som önskar kommer ett prov för certifiering att hållas efter genomgången.

Ledarskapet för Teleskopgruppen blir delat, mellan Arne L Ohlsson samt Mikael Anderlund.

Instruktör för Meade-teleskopet samt certifierare blir Arne L Ohlsson.