Lathunden till Meadeteleskopet finns här (15 Mb)

Exempel på certifikat finns här.