Tidigare än åskvädret, troligtvis i samband med att jag uppdaterade teleskopets programvara till den senaste versionen uppenbarade sig ett fel som innebär att teleskopet vid uppstart börjar att, sakta, röra sig i sidled. Vi söker nu efter kunskap om vad detta beror på och vad vi skall göra för att bli av med problemet. En möjlighet kan vara att vi laddar in ett tidigare styrprogram i teleskopets datorsystem, vilket förmodligen löser problemet, men kan försvåra att komma igång med nya finesser som kan användas för att få teleskopet att finna objekt med avsevärt större precision, d v s Meade’s Smart-mount som fungerar ungefär som The Sky’s T-point.


Under tiden vi kämpar med detta problem vill vi naturligtvis använda teleskopet, antingen utan inblandning från teleskopets dator, d v s körning med hanterande av piltangenterna på handboxen och automatisk följning som vanligt eller för de ”djärve” att göra en ”alignment” enligt konstens alla regler och därefter köra teleskopet med full datorkraft .Båda alternativen är nu möjliga, så du får själv välja vad du trivs bäst med. Så fort vi har fått åtgärdat teleskopets olater kommer vi att lägga ut instruktioner för körning av teleskopet med alla finesser. Läs nu gärna beskrivningen hur man kan köra teleskopet med pilknapparna på handboxen medan teleskopet följer objektet som du har ställt in automatiskt.Hur kör man Meadeteleskopet utan att bli störd av dess dator?

Jag vet att många tycker att det är för komplicerat att använda teleskopet med alla dess menyer och kommandon. Nu har vi ju inte ett datoriserat teleskop för att det skall vara besvärligt utan för att det skall underlätta då det behövs. Nu får vi väl börja med att försöka få teleskopet att fungera som det är konstruerat för. Därefter tror jag att vi behöver starta en ”kurs” som skall syfta till att flera lär sig hur och varför teleskopet bär sig åt när det söker, och hittar, objekt på himlen. Målet med detta är naturligtvis att få alla personer som vill kunna använda teleskopets alla finesser för att observera själva eller hålla visningar.

Just nu är det möjligt att navigera med teleskopet med hjälp av pilknapparna på handboxen och samtidigt överlåta till teleskopet att följa ett inställt objekt automatiskt. Det är också möjligt att få igång teleskopet så att man kan utnyttja det för att hitta himmelsobjekt, men detta kräver att man gör en ”alignment” varje gång man startar en serie observationer. Detta är lite besvärligare, så nu koncentrerar vi oss på den enkla varianten.

 

  1. Starta teleskopet genom att trycka på ON på strömbrytaren. Teleskopet gör nu olika initialiseringar och efter en stund börjar det att röra sig i sidled. Displayen på handboxen kan säga t ex ”Smart-Mount”. Genom att trycka på MODE-tangenten kan vi nu stoppa rörelsen och därefter testa om teleskopet rör sig rätt om vi trycker på pilknapparna. Om hastigheten är som vi vill ha den kan vi nu leta upp objektet vi vill titta på med pilknapparna. Går det för fort eller för långsamt kan vi ändra hastigheten genom att trycka på 1-knappen och därefter på någon av sifferknapparna, små siffror ger långsam hastighet och stora siffror ger hög hastighet. ”5” ger lagom hastighet för fininställningar. Nu kan vi observera och när vi vill kan vi köra teleskopet till ett annat intressant objekt.

  2. När vi har observerat färdigt är det nu ingen idé att göra en riktig parkering. Kör teleskopet till ett läge där tuben pekar rätt söderut och någon grad högre än horisontellt. Absolut inte så högt att vi kör på tuben när vi rullar på taket. När detta är klart bryter vi strömmen med strömbrytarknappen på teleskopets manöverpanel.


Lars-Olof Hansson