Under hösten har TBO haft diskussioner med ledningen på Oxievångsskolan, där man gärna vill se ett långsiktigt samarbete med oss. Det har hittills utkristalliserat sig i att samtliga 7:e klassare under årsskiftet gör ett arbete centrerat kring astronomi och vårt observatorium. En populärastronomisk föreläsning på skolan ingår och därefter ett besök på TBO av alla klasserna. Fyra klasser, inalles över 100 elever, besökte oss i veckan (15:e och 17:e dec), den femte kommer efter jul. För första gången gjorde vi det som ett morgonbesök (start 07.30), med förhoppningen att hinna se något på den fortfarande mörka morgonhimlen. Därav blev det dock intet, vi fick istället vara nöjda med att ingen gick vilse i dimman.

Ungdomarna fick först en liten introduktion till observatoriet och dess verksamhet, därefter delades man upp i mindre grupper som fick se närmare på teleskopen. Samtidigt gjordes en demonstration av programmet "Stellarium" inne i vår stora sal. Med tanke på tillgänglig tid och antal elever blev det effektiva visningar och det var en mycken trevlig erfarenhet att stifta bekanskap med ungdomarna, som trots den tidiga timmen var både vakna och frågvisa.

Undertecknad och vår astropedagog, Peter Hemborg, stod för visningarna med god hjälp av skolans egna lärare. Kl 9 hade sedan PH ytterligare visning, denna gång för 2:or fråm Kungshögsskolan, så det blev ett par intensiva morgnar.

 

Nedan några bilder från visningarna.    

 

Peter Linde