Tycho Brahe-observatoriets astropedagog Peter Hemborg gör då och då besök på grundskolorna i Skåne. I skolorna genomför han Temadag Astronomi. Skolorna har olika teman att välja på, läs gärna mer på våra skolsidor. Häromveckan besökte han Ljungenskolan i Furulund, och klasserna 2 och 3. Lärarna och barnen hade valt temat "Bygga planetmiljöer".

Barnen delades upp i nio olika grupper, fick bygginstruktioner, läste noga och började sedan bygga. Bygget av planetmiljöerna ger ett lika kaotiskt intryck, som en vanlig byggarbetsplats kan upplevas. Koncentrationen är stor, skaparglädjen likaså. Efter en hel skoldags arbete, är så planeterna till slut färdiga. Följ med klass 2 och 3 på en resa genom vårt solsystem, sett ur barnens ögon. Trevlig resa!

Peter Hemborg