Träff nr 8

Mycket av det som vi diskuterat om Vintergatan, galaxer, galaxhopar, kvasarer, blazarer och svarta hål och sambanden mellan dem, diskuteras i böcker som vi tidigare rekommenderat. Här måste jag samtidigt slå ett slag för några svenska tidskrifter:

  • Först och främst Populär astronomi, redaktör Robert Cumming, som finns på Pressbyrån, Malmö Centralstation. Utkommer fyra ggr per år. Här skriver forskare själva populärt om sina specialgebit, och "frontastronomin" är flitigt förekommande. Senaste nummer har bl a diskuterat gammaastronomi. Tidskriften finns på nätet med mycket matigt material: http://www.popularastronomi.se/ (Medlemmar i Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe får per automatik Populär Astronomi!!!)
  • Även i Forskning & Framsteg förekommer ofta artiklar med astronomiskt innehåll. Finns på bibliotek och i pressbyråerna (en del iaf). Till fliken som berör kosmos går man direkt härifrån på nätet: http://fof.se/amne/kosmos

Ett boktips: På senaste mötet diskuterade vi lite löst Albert Einstein och hans relativitetsteori. En verkligt god introduktion med förklarande innehåll över teorins obegripligheter ges i boken "Relativitet - Teorin som revolutionerade vår syn på universum", skriven av Jeffrey Bennett och utgiven på svenska 2015. Förlag: Fri tanke. Det märks att det är en pedagog som hållit i pennan.

Föreläsningsbilderna som PDF.

Ulf R

Peter Linde:

PowerPoint presentation "Aktiva galaxer och kvasarer" (PDF)

Video: "10 000 gånger närmare Stora Magellanska Molnet"