Men jag tyckte synd om barnen som skulle behöva bli våta under promenaden till 4H, så jag erbjöd att bägge klasser skulle få komma in på en och samma gång. Lite trångt, men ändå möjligt. Nära 40 barn bänkade sig på stolarna, och så bar det iväg på ”En resa i rymden”, visningsserien som är speciellt framtagen för att passa barn. Jag börjar med att berätta lite kort om Tycho Brahe för att sedan koncentrerar mig på stjärnors liv och leverne samt en tur i vårt solsystem. Med så många barn samtidigt gäller det att hålla intresset och koncentrationen uppe. Jag berättar med stor inlevelse för att fånga barnens öron och ögon. Det är klart att så många barn på en gång ibland ger upphov till en del prat, men jag tycker ändå att det fungerar hyfsat!

Efter föredraget/diskussionen delar barnen sig i två grupper. Den ena följer med mig ut för att titta på det stora teleskopet, den andra gruppen börjar äta sin medhavda matsäck i storstugan. De som följer med mig ut i Obshus 1, får förutom att titta in i teleskopet, och konstatera att det man ser är sig själv, också får titta genom teleskopets okular. Därmed får de vetskap om att ett teleskop fyllt med speglar kallas för ett spegelteleskop. Och med fantasins hjälp observerar barnen sedan både solen, planeterna, galaxer samt utomjordingar. Efter ett tag kom så den andra gruppen för att även de få en träff med teleskopet. Så kan en småregning dag förvandlas till en spännande utflykt i fantasi-rymden.

Peter Hemborg