qrspel

 

På Astronomins Dag och Natt i år anordnades en QR-tävling. Vi har nu utsett vinnaren! QR är en tvådimensionell streckkod som kan avläsas bl a på smarta telefoner. Tävlingen, som är en modern variant av en tipspromenad,  byggde på att utföra de uppgifter och lösa de problem som ett antal utplacerade QR-symboler pekade på.

 

 

 

tychomust2Elliot Ljung och hans familj deltog i vår QR-speltävling på Tycho Brahe-observatoriet under Astronomins Dag och Natt den 18 oktober. En av uppgifterna i tävlingen var att anlägga en Tycho Brahe-mustasch. Till höger ser vi hur Elliot löste det.

Grattis till familjen Ljung som har vunnit ett års familjemedlemskap i Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe! Vi hälsar Elliot och hans familj välkomna i sällskapet, och hoppas att de får mycket glädje av sitt nya medlemskap.

Läs mer om familjemedlemskap i Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe här!

 

fammed