IMG 5805lo

Ett femtontal studenter från kursen Observational techniques and Instrumentation (ASTM18) under doc Nils Rydes ledning gästade oss den 10 april för att se hur ett aktivt amatörobservatorium med avancerade instrument fungerar. Peter Linde och Peter Larsson tog emot. Efter en inledande presentation av verksamheten gick vi ut och beskådade de stora teleskopen.

IMG 5810Väl tillbaka i värmen visade Peter Larsson sina bästa astrofotobilder och berättade detaljerat om hur mycket bildbehandlingsarbete som ligger bakom dem. Peter Linde gav en snabblektion i hanterandet av bilder från CCD-kameror, med exempel från vår egen utrustning.   

Avslutningsvis tillät dessutom vädret en titt genom Meadeteleskopet, inriktat på stjärnhopar och dubbelstjärnor. Sammantaget en ömsesidigt mycket trevlig träff som bägge parter förhoppningsvis fick glädje av.