Ryktet går att vi börjar kunna det här med kvällsföredragningar för inbjudna föreningar på Tycho Brahe-observatoriet, varför vi på kort tid kunde hälsa den tredje Rotary-klubben välkommen till oss i torsdags - från Falsterbo Vellinge Rotaryklubb kom ett 25-tal gäster, flera med respektive.


Alla var nyfikna och lyssnade andäktigt på Ulf R:s, Peter Lindes och Peter Hemborgs presentationer. Dessutom visades teleskopen - men det var naturligtvis jämnmulet.

Frågvisheten var påfallande, Vi brukar ju säga att vi kan svara på allt - även "vet inte" är ju en sorts svar... Rotaryklubben leddes av presidenten Göran Fredriksson, men först på plats var Mikael Ståhlfors som kom med mat och dryck. Även ASTB:arna bjöds på landgång och fukta! Mikael är M-politiker i Vellinge, sitter i kommunstyrelsen, och även M-politikern Nils-Ola Roth syntes i folkhavet.


Samarbetet kring träffen mellan oss och rotarianerna från Näset lades framför allt upp tillsammans med Lars Ewers, legendarisk tidigare vd för Tidningen Arbetet (han hade inget med  tidningens nedläggning att göra!).


URJ