20160414 201026B

På torsdagen fick vi fint besök från astronomiska institutionen i Lund. Prof Dainis Dravins tog med sig ett 15-tal studenter från sin observationsteknikkurs för att visa dem hur ett aktivt amatörobservatorium fungerar. Vädret stabiliserade sig i lagom tid för att möjliggöra observationer.

Det var alltså studenter från kursen " Observational Techniques and Instrumentation" (ASTM18) som hälsade på. Peter Linde stod för informationen och Kjell Westman som vanligt för de visuella observationerna. 

20160414 210224

Besöket inleddes med en presentation av verksamheten på TBO varefter vidtog en rundgång för att bese våra huvudinstrument. Av särskilt intresse var förstås vårt avancerade fjärrstyrningsteleskop. Vädret klarnade och månen och Jupiter kunde observeras visuellt. Inomhus igen gicks principerna bakom och användningen av CCD:er igenom. Avslutningsvis kunde en (lokalt) fjärrstyrd observation också demonstreras i realtid. Som helhet ett mycket lyckat besök där makterna stod på vår sida.