Besöket innehöll ett kombinerat föredrag och samtal om stjärnor i allmänhet, vår stjärna/sol i synnerhet och om vårt solsystem. Denna gång, liksom vid så många andra besök, tar barnen för sig, och berättar det de kan om rymden, och på det lägger jag till det jag tycker behövs för att göra bilden komplett . Slutade gjorde besöket i ena teleskophuset för att titta på ett av våra teleskop.

Den andra delen av ”Rymdpaketet” innebar alltså att jag tog mig till Skolan på Ön i Malmö, eller kanske riktigare, på Limhamn för att hålla lektion. Läraren Annika hade bokat inriktningen ”Rymdexperiment”. Det består av att undersöka tyngdkraften i två experiment, universums utvidgning och raketdrift i två andra samt att tillverka ett enkelt planetarium. Det hela blir en entusiastisk och skapande aktivitet, och barnen älskar det.