2015-09-03 emil mrta tycho tim elina o benjamin 5c

Äntligen träffades Tycho Brahe-observatoriet barn och ungdomar igen. Och vi var fler än tidigare, 16 stycken. Många stora leenden syntes bland barnen och ungdomarna, när de kom, och några kastade sig i famnen på varandra.

Observatoriets barn- och ungdomar är uppdelade i tre grupper. För de yngsta barnen, mellan 6½ och 8 år, finns Rymdungarna. Mellangruppen heter Nasagruppen och där är barnen mellan 8 och 10 år.

Den äldsta gruppen kallas för Observatoriegänget, och där är de unga mellan 11 och 14 år gamla.

altAktiviteterna i grupperna är, i huvudsak, uppdelade på två delar. Det är dels observationer i, och av, teleskopen och dels är det experiment, diskussioner och nyhetsförmedling av astronomiska händelser. Samt, den populära, fikan; en fika, som också ofta är en gåta, som på något sätt handlar om rymden.

Peter Hemborg